Financovanie

Štruktúra a harmonogram platieb
Ak máte záujem o bývanie v Rezidencii Bulgari II. budeme spoločne postupovať podľa týchto nasledujúcich bodov:
 1. Predrezervácia
  Ak si vyberiete konkrétny byt, ktorý vyhovuje vašim predstavám, dohodneme sa na nezáväznej predrezervácii, aby vám niekto váš vyhliadnutý byt nevyfúkol tesne pred nosom. Nezáväzná predrezervácia trvá 2 kalendárne dní.
 2. Rezervačná zmluva
  Ak ste sa už definitívne rozhodli podpíšeme spolu Rezervačnú zmluvu. Zároveň uhradíte rezervačný poplatok vo výške 2.700 €. Táto suma sa započítava do celkovej kúpnej ceny.
 3. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve a prvá splátka
  Do 21 dní od podpisu Rezervačnej zmluvy pristúpime k podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a do nasledujúcich 3 dní od podpisu Zmluvy uhradíte 20 % z celkovej kúpnej ceny.
  Druhý a tretí krok môžeme zrealizovať aj naraz.
 4. Výber štandardného vybavenia bytu
  Svoj nový byt si môžete upraviť podľa vlastného vkusu – na základe vášho rozhodnutia vám vieme zabezpečiť aj interiérového dizajnéra, ktorý vám navrhne moderný štýl bývania a stavebnú firmu, ktorá vám takto navrhnutú vašu nehnuteľnosť zhotoví na kľuč. Z viacerých farebných a povrchových variantov si vyberiete ten, ktorý vás najviac osloví. Samozrejme, môžete si vybrať aj nadštandard z portfólia nášho dodávateľa.
 5. Kúpna zmluva (Zmluva o prevode vlastníctva)
  Po získaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia a zápise vášho bytu do katastra nehnuteľnosti vám zašleme výzvu na pristúpenie k podpisu kúpnej zmluvy a úhrade druhej splátky kúpnej ceny (zvyšných necelých 80% ceny). Následne do 7 dní zabezpečíme podanie návrhu na vklad na Okresný úrad, katastrálny odbor. Ak využívate úver na bývanie (hypotekárny úver), čas uhradenia druhej splátky kúpnej ceny sa predlžuje podľa podmienok čerpania úveru vašej banky.
 6. Prebratie bytu
  Do 14 dní po podpise Kúpnej zmluvy a úhrade celej kúpnej ceny s vami spíšeme preberací protokol a odovzdáme vám váš nový byt.